Wikimedia UK yn penodi Rheolwr i Gymru / Wikimedia UK appoints Wales Manager

Image is a portrait of Robin Owain
Robin Owain, Rheolwr Cymru / Wales Manager

To view this post in English please scroll down the page.

Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi penodiad Robin Owain, ein Rheolwr cyntaf yng Nghymru.

Dechreuodd Robin ar y gwaith heddiw, a bydd yn arwain y prosiect Llwybrau Byw! Bydd hefyd yn arwain ein hymgais i ehangu’r Wicipedia Cymraeg a’r Wikipedia Saesneg yng Nghymru.

Bydd ei swydd yn para am 12 mis. Dywedodd Robin: “Mae mynd i fewn – i ganol y gweithgareddau – gan ddangos i werin Cymru be allant wneud yn rhoi byz anhygoel i mi: gall bawb fod yn awdur, yn gyhoeddwr ac yn addysgwr drwy gyfrwng Wicipedia, a rhoi yn ôl rhywbeth gwerthfawr iawn i gymdeithas.

“Mae bod yn rhan o Wikimedia UK a Wici Cymru (dau griw bendigedig) yn sylfaen gadarn yn fy ngwaith o gerdded y Llwybrau Byw.”

Dywedodd Jon Davies, Prif Weithredwr Wikimedia UK, “Mae penodiad Robin fel ein Rheolwr yng Nghymru yn rhan hanfodol o’n strategath ”outreach”. Wicipedia Cymraeg ydy’r wefan Gymraeg fwyaf boblogaidd yn y byd ac rydym yn ymfalchio ein bod yn medru cefnogi’r Gymrag.”

“Er gwaetha’r ffaith fy mod yn hanner Cymro fy hun, mae fy ngwybodaeth o’r Gymraeg yn fach, ond dw i’n falch iawn fy mod yn medru cynorthwyo i’w bywiogi fel hyn, er mor fychan yw’r cyfraniad hwnnw.”

———————————————-

Wikimedia UK and Wici Cymru are delighted to announce the appointment of Robin Owain as our very first Wales Manager.

Robin will be taking a lead on our Llwybrau Byw – Living Paths Project. He will also be leading our efforts to expand both Wicipedia Cymraeg and the English language Wikipedia in Wales.

Robin began work yesterday and his post will run for 12 months. Robin said: “Getting in there – into the thick of it – to show ordinary people what they can do gives me a buzz: everyone can be a writer, a publisher, a teacher and give something good back, through Wikipedia, to society.

“Being part of Wikimedia UK and Wici Cymru (two wonderful groups of people!) is the granite foundation on which I walk the living paths.”

Jon Davies, Chief Executive of Wikimedia UK, said: “Robin’s appointment as our Wales Manager is a vital part of our outreach strategy. Wicipedia Cymraeg is the world’s most popular Welsh language website and we are proud to support the Welsh language.

“Despite being half-Welsh my knowledge of the Welsh language is far too limited. I am pleased to be doing my small bit to help it thrive.”

Sidebar